سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
موسسه مطالعات اسلامی لندن 
محقق 
 
 
نویسنده مقالات دائره المعارف 
همکاری 
موسسه نور فاطمه الزهراء 
محقق 
 
 
پاسخ به شبهات و تدوین مقالات 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
علوم بلاغی 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
نهج البلاغة 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
فقه 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
پژوهشهای معاصر حدیثی 
تدریس 
دانشگاه اصفهان 
مدرس 
 
ادامه دارد 
مبانی فهم احادیث اقتصادی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اراک 
مدرس 
 
ادامه دارد 
علوم قر|آن 
تدریس 
دانشگاه آزاد اراک 
مدرس 
 
 
رجال 
تدریس 
دانشگاه آزاد اراک 
مدرس 
 
 
علم کلام 
تدریس 
دانشگاه قم 
مدرس 
 
 
تاریخ قرآن 
تدریس 
دانشگاه آزاد اراک 
مدرس 
 
 
تاریخ تفسیر 
تدریس 
دانشگاه های آزاد و دولتی و پزشکی 
مدرس 
 
ادامه دارد 
اندیشه 1و2، متون اسلامی 
تدریس 
مدرسه جوادالائمة 
مدرس 
 
 
قواعد تفسیر قرآن 
تدریس 
موسسه جوادالائمة 
مدرس 
 
 
مبانی کلامی تفسیر