فقه دادگر
61 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده شیعه و معتزله، خداوند را عادل باور دارند، عدل و ظلم را نیز دو مفهوم خردمحور مى‏دانند. بر این دو اساس، خداوند هیچ گاه کردارى را که عقل، ستم بداند انجام نمى‏دهد، همچنین هیچ گاه برخلاف دادگرى و عدالتِ خردیاب، حکم نخواهد کرد. این اصل کلامى در فقه شیعى جریان دارد؛ هر حکم فقهی که به ظلم بیانجامد منتفى و ملغى است. فقیهان شیعه به این قاعده فقهی تصریح کرده‌اند و احکام یا نظریات فقهى را که خرد جمعى و مستقل بشر آن را ظالم دانسته را از شریعت اسلامی نفی کرده‌اند. توجه بیشتر به قاعده نفی ظلم می‌تواند راهگشای بسیاری از گره‌های موجود در ابواب و احکام فقهی باشد. کلیدواژه: عدل، ظلم، قاعده نفی ظلم.