بررسى قواعد تفسیرى در تفسیر التبیان شیخ طوسى رحمه‏ الله
57 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شیخ طوسى؛ فقیه، محدّث، مفسّر و متکلّم و در یک کلام، زعیم دینى و علمى شیعه در قرن پنجم هجرى است. وى حوزه نجف را پایه گذاشت. تفسیر وى، «التبیان فی تفسیر القرآن» را مى‏توان به حقّ اولین تفسیر کامل و جامع شیعى دانست. شیخ، تلاوت قرآن به هفت قرائت مشهور را جائز مى‏داند و در تفسیر آیات، قرائت شاذّ، مخالف قواعد مسلّم نحوى، صرفى و لغوى و قرائت مخالف رسم‏الخط مصحف را نمى‏پذیرد. شیخ، مفردات قرآن را بر اساس آراء لغت‏شناسان و ادیبان معتبر عرب، اشعار عربى، آیات قرآن و گاهى نیز اجتهاد خویش معنا مى‏کند. وى در تفسیر آیه به سیاق آیات پسین و پیشین توجه کامل دارد. شأن نزول آیات نیز گاه در تفسیر آیه بى‏تأثیر است، گاه تأثیرگذار و گاه بدون توجه به شأن نزول، تفسیر ممکن نخواهد بود. قرائن خارجى؛ ادله عقلى، مجموعه قرآن و سنّت، و اجماع نیز تأثیر تعیین‏کننده‏اى در تفسیر التبیان دارند. محکم و متشابه، ناسخ و منسوخ نیز در دیدگاه شیخ طوسى، تعریف، شرایط و مصادیقى دارند. کلید واژه قراءت، مفردات، سیاق آیات، شأن نزول، محکم و متشابه، نسخ.